Intercanvis individuals

Les persones membres del banc poden fer intercanvis entre elles sense necessitat de contactar amb la secretaria.

Si ets mebre del banc i vols demanar un intercanvi, pots:

  • Mirar les ofertes d’altres usuaris a TimeOverFlow per veure si algú ofereix el que tu demanes.
  • Crear una demanda d’intercanvi a TimeOverflow, explicant què vols. Un cop creada la demanda, s’enviarà automàticament a tots els membres del banc, i si algú creu que pot ajudar-te, es posarà en contacte amb tu.
  • Enviar la teva demanda al grup de whatsapp del banc.