Notícies del Banc

  • Secretaria en línia

    Degut a la situació actual, l’atenció presencial de la secretaria del Banc l’hem substituïda per atenció en línia, a travès de Jitsi Meet:

    https://meet.jit.si/bancdeltemps

    L’accès al nostre canal és lliure. El dia i l’horari d’atenció són els mateixos que l’habitual a l’atenció presencial.