Actitivats grupals

La secretaria del banc organitza activitats grupals per a les persones membres del banc, com ara tallers, sortides o trobades.

Si vols proposar una activitat grupal, pots posar-te en contacte amb la secretaria o crear una oferta grupal a TimeOverflow

Si vols participar en una activitat grupal, posa’t en contacte amb la secretaria de banc.